DESCOBREIX TAMBÉ
Coneix el Penedès

Número d’alta d’establiment de turisme rural a la generalitat de Catalunya és el: HUTB-013368

Disposem de llibre reclamacions.

Casa Fortuny, no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta entitat o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directament o indirecta per enllaços amb les pàgines de Casa Fortuny. La presència d’enllaços en les pàgines web de Casa Fortuny té finalitat merament informativa i no suposa en cap cas suggeriment, invitació o recomanació d’aquests enllaços.

Casa Fortuny declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-ne o impedir-ne l’accés quan ho consideri convenient.

Casa Fortuny no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc no es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

No és permès, d’acord amb la legislació vigent, la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació d’aquestes pàgines web, sense l’autorització prèvia de Casa Fortuny.

Dades del responsable del web www.apartamentparellada.cat

 • Titular: Silvia Viñarta Cusi
 • Identificació fiscal:
 • Adreça social: C/ La Parellada, 33 2º2ª – 08720 – Vilafranca del Penedès (Barcelona)
 • E-mail: info@apartamentparellada.cat

Llei de protecció de dades (LOPD)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que, omplint qualsevol formulari en aquest lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Casa Fortuny, amb el fi d’informar i atendre les seves demandes tot protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a info@apartamentparellada.cat o adreçant-se per carta a Casa Fortuny, C/ La Parellada, 33 2º2ª – 08720 – Vilafranca del Penedès (Barcelona), indicant clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.

La pàgina de Casa Fortuny sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de Casa Fortuny, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

Casa Fortuny garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

I.- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 • Identitat: Masia Spa Can Pascol
 • Adreça postal: Masia Can Pascol, 28 Pontons-80738 (Alt Penedès – Barcelona)
 • Telèfon: 938987810 – 618316394
 • Adreça electrònica: masiacanpascol@gmail.com / info@masiacanpascol.com

II.- Amb quina finalitat tractem les dades personals?

La informació facilitada per les persones interessades, és a dir, aquelles que, en algun moment i a través de diversos mitjans, s’han interessat pel nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal o per correu electrònic.

La informació facilitada pels nostres clients la destinem a les finalitats següents:

 • F1 Finalitat contractual. Tractem les dades personals dels nostres clients que sisguin necessàries per a la formalització del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic.
 • F2 Finalitat legal. Les vostres dades personals també són tractades a l’empara del que disposa la normativa sectorial, en especial:

  • la normativa tributària
  • la normativa mercantil
  • la normativa de seguretat ciutadana (obligació de registre en establiments d’hostalatge)

III.- Quant de temps conservarem les dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant els terminis que s’indiquen a continuació:

 • Les dades que tenen una finalitat contractual i legal (tributària i mercantil) les conservem durant un termini de 5 anys.
 • Les dades i la documentació necessàries per donar compliment a la normativa de seguretat ciutadana, les conservem durant un termini de 4 anys.

IV.- Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

 • Quant a la finalitat contractual, la base legal per al tractament de les dades és l’execució del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic (incloent-hi la gestió precontractual), en compliment del règim jurídic establert pel decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
 • Quant a la finalitat legal, la base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:
  • la normativa tributària (general, de facturació i la pròpia de cada tribut)
  • la normativa mercantil.
  • la normativa se seguretat ciutadana: Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació
  • de registre i cominucació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.